Acoperiş verde

Acoperiş verde “La Colibe”

Acoperiş verde sau acoperişul viu este acel acoperiş format din vegetaţie şi solul necesar creşterii acesteia, ambele instalate peste un sistem de membrane hidroizolante. Sistemul poate include şi materiale care nu permit trecerea rădăcinilor, sisteme de drenare sau de irigaţii.